Αγιοπηγή (Καρδίτσα)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Αγιοπηγή (Καρδίτσα)

Αντίστοιχοι όροι

Αγιοπηγή (Καρδίτσα)

Σχετικοί όροι

Αγιοπηγή (Καρδίτσα)

3 Αρχειακή περιγραφή results for Αγιοπηγή (Καρδίτσα)

3 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αγιοπηγής

  • GRGSA-KAR EDU153.01
  • Αρχείο
  • 1944-2010

Γενικοί έλεγχοι, Μαθητολόγια, Βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, Βιβλίο μητρώου και προόδου μαθητών.

Δημοτικό Σχολείο Αγιοπηγής (Καρδίτσα)