Άγιος Γεώργιος (Θεσπρωτία)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Άγιος Γεώργιος (Θεσπρωτία)

Equivalent terms

Άγιος Γεώργιος (Θεσπρωτία)

Σχετικοί όροι

Άγιος Γεώργιος (Θεσπρωτία)

1 Αρχειακή περιγραφή results for Άγιος Γεώργιος (Θεσπρωτία)

1 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αγίου Γεωργίου

  • GR GRGSA-THE EDU.77
  • Αρχείο
  • 1950-1971

Μαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής Δημοτικών Σχολείων Αγίου Γεωργίου και Γαρδικίου

Δημοτικό Σχολείο Αγίου Γεωργίου (Θεσπρωτία)