Άγιος Αθανάσιος (Καρδίτσα)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Άγιος Αθανάσιος (Καρδίτσα)

Αντίστοιχοι όροι

Άγιος Αθανάσιος (Καρδίτσα)

Σχετικοί όροι

Άγιος Αθανάσιος (Καρδίτσα)

2 Αρχειακή περιγραφή results for Άγιος Αθανάσιος (Καρδίτσα)

2 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αγίου Αθανασίου

  • GRGSA-KAR EDU053.01
  • Αρχείο
  • 1965 -1979

Μαθητολόγιο, Γενικός Έλεγχος, Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής και Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας του Δημοτικού Σχολείου

Δημοτικό Σχολείο Αγίου Αθανασίου (Καρδίτσα)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αγίου Αθανασίου

  • GRGSA-KAR EDU053.02
  • Αρχείο
  • 1972-2003

Μαθητολόγιο, Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδών, Βιβλίο Μητρώου και προόδου μαθητών

Δημοτικό Σχολείο Αγίου Αθανασίου (Καρδίτσα)