Άγιος Αθανάσιος (Καρδίτσα)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Άγιος Αθανάσιος (Καρδίτσα)

Equivalent terms

Άγιος Αθανάσιος (Καρδίτσα)

Σχετικοί όροι

Άγιος Αθανάσιος (Καρδίτσα)

2 Αρχειακή περιγραφή results for Άγιος Αθανάσιος (Καρδίτσα)

2 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αγίου Αθανασίου

  • GRGSA-KAR EDU053.01
  • Αρχείο
  • 1965 -1979

Μαθητολόγιο, Γενικός Έλεγχος, Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής και Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας του Δημοτικού Σχολείου

Δημοτικό Σχολείο Αγίου Αθανασίου (Καρδίτσα)