Άβας (Έβρος)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Άβας (Έβρος)

Equivalent terms

Άβας (Έβρος)

  • UF Άβαντας (Έβρος)

Σχετικοί όροι

Άβας (Έβρος)

4 Αρχειακή περιγραφή results for Άβας (Έβρος)

4 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Άβαντα

  • GRGSA-EVR EDU049
  • Αρχείο
  • 1935-1998

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία ταμείου, φάκελοι με οικονομικούς απολογισμούς, φάκελοι με τίτλους εγγραφής, φάκελος αποφάσεων ΠΥΣΠΕ.

Δημοτικό Σχολείο Άβαντα (Έβρος)

Αρχείο Κοινότητας Άβαντα

  • GRGSA-EVR MUN006
  • Αρχείο
  • 1945-1991

Βιβλία πρωτοκόλλου, πρακτικά συνεδριάσεων, δημοτολόγιο, καθολικά εξόδων, μητρώα κτηνών-οχημάτων, φάκελοι με οικονομικούς απολογισμούς, αποφάσεις κοινοτικού συμβουλίου, φάκελοι εισερχόμενης-εξερχόμενης αλληλογραφίας, φάκελοι έργων, φάκελοι κοινωνικής πρόνοιας και υγειονομικής υπηρεσίας, φάκελοι αλληλογραφίας με δασαρχείο και γεωργική υπηρεσία.

Κοινότητα Άβαντα (Έβρος)

Αρχείο Νηπιαγωγείου Άβαντα

  • GRGSA-EVR EDU115
  • Αρχείο
  • 1952-1986

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία πράξεων, βιβλίο ταμείου, φάκελοι με οικονομικούς απολογισμούς.

Νηπιαγωγείο Άβαντα (Έβρος)