Αβδού (Ηράκλειο)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Αβδού (Ηράκλειο)

Equivalent terms

Αβδού (Ηράκλειο)

Σχετικοί όροι

Αβδού (Ηράκλειο)

1 Αρχειακή περιγραφή results for Αβδού (Ηράκλειο)

1 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αβδού

  • GR GRGSA-IRA EDU. 137.1, 137.2, 137.3
  • Αρχείο
  • 1914-1984

Μαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλίο Μητρώου και Προόδου

Δημοτικό Σχολείο Αβδού