Αβδέλλα (Έβρος)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Αβδέλλα (Έβρος)

Equivalent terms

Αβδέλλα (Έβρος)

Σχετικοί όροι

Αβδέλλα (Έβρος)

1 Αρχειακή περιγραφή results for Αβδέλλα (Έβρος)

1 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αβδέλλας

  • GRGSA-EVR EDU129
  • Αρχείο
  • 1951-1987

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία πράξεων, βιβλίο ταμείου, βιβλίο περιουσίας, φάκελοι με τίτλους εγγραφής, φάκελοι με οικονομικούς απολογισμούς.

Δημοτικό Σχολείο Αβδέλλας (Έβρος)