Αβδέλλα (Έβρος)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Αβδέλλα (Έβρος)

Αντίστοιχοι όροι

Αβδέλλα (Έβρος)

Σχετικοί όροι

Αβδέλλα (Έβρος)

1 Αρχειακή περιγραφή results for Αβδέλλα (Έβρος)

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αβδέλλας

  • EDU129
  • Αρχείο
  • 1951-1987

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία πράξεων, βιβλίο ταμείου, βιβλίο περιουσίας, φάκελοι με τίτλους εγγραφής, φάκελοι με οικονομικούς απολογισμούς.

Δημοτικό Σχολείο Αβδέλλας (Έβρος)