Άγιος Ηλίας (Αιτωλοακαρνανία)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Άγιος Ηλίας (Αιτωλοακαρνανία)

Equivalent terms

Άγιος Ηλίας (Αιτωλοακαρνανία)

Σχετικοί όροι

Άγιος Ηλίας (Αιτωλοακαρνανία)

1 Αρχειακή περιγραφή results for Άγιος Ηλίας (Αιτωλοακαρνανία)

1 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο Κτηματολογικού Γραφείου Αιτωλικού

  • GRGSA-AIT MTG. 8.1
  • Αρχείο
  • 1993-2005

Μεταβατικό Κτηματογραφικό Γραφείο Αιτωλικού των κτηματογραφημένων Ο.Τ.Α. Αγγελοκάστρου, Αιτωλικού, Σταμνάς, Λυσιμαχείας, Χρυσοβεργίου, Αγίου Ηλία & Ελληνικών, Δηλώσεις του Ν. 2038/1995, Αιτήσεις Διορθώσεως Σφαλμάτων, Ενστάσεις, Αλφαβητικά Ευρετήρια, Κτηματολογικά Διαγράμματα και Χάρτες Κτηματολογικών Διαγραμμάτων, έγγραφα αλληλογραφίας των αναδόχων εταιρειών

Κτηματολογικό Γραφείο Αιτωλικού