Άγιος Κωνσταντίνος (Αρκαδία)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Άγιος Κωνσταντίνος (Αρκαδία)

Equivalent terms

Άγιος Κωνσταντίνος (Αρκαδία)

  • UF Ματζαγρά (Αρκαδία)
  • UF Ματσαγρά (Αρκαδία)

Σχετικοί όροι

Άγιος Κωνσταντίνος (Αρκαδία)

1 Αρχειακή περιγραφή results for Άγιος Κωνσταντίνος (Αρκαδία)

1 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο 12ου Δημοτικού Σχολείου Τρίπολης (πρώην Ακαδημία)

  • GRGSA-ARK EDU11.1
  • Αρχείο
  • 1905 - 1996

Φάκελοι από το 12ο Δημοτικό Σχολείο Τρίπολης (γενικοί έλεγχοι, μαθητολόγια, βιβλία μητρώου & προόδου, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής Α’ και Β΄ Προτύπου Δημοτικού Σχολείου Παιδαγωγικής Ακαδημίας Τρίπολης) & φάκελος από το Δημοτικό Σχολείο Ματζαγρά που μετονομάστηκε σε Δημοτικό Σχολείο Αγίου Κωνσταντίνου (γενικοί έλεγχοι, βιβλία μητρώου & προόδου, μαθητολόγια, πιστοποιητικών σπουδής)

12ο Δημοτικό Σχολείο Τρίπολης