Δορβιτσά (Αιτωλοακαρνανία)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Δορβιτσά (Αιτωλοακαρνανία)

Equivalent terms

Δορβιτσά (Αιτωλοακαρνανία)

Σχετικοί όροι

Δορβιτσά (Αιτωλοακαρνανία)

3 Αρχειακή περιγραφή results for Δορβιτσά (Αιτωλοακαρνανία)

3 results directly related Exclude narrower terms

Aρχείο Κοινότητας Δορβιτσάς Δήμου Πυλήνης

  • GRGSA-AIT RLA. 23.2
  • Αρχείο
  • 1867-1991

Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Ληξιάρχου και Εμπιστευτικό, Πρακτικά και Αποφάσεις Κοινοτικού Συμβουλίου, Αποφάσεις Προέδρου, Βιβλία Πληθυσμού, Δημοτών, Ταμείου, Υλικού, Έργων, Ενταλμάτων, Καθολικό Εξόδων, Μητρώα Θηλέων, Υπαλλήλων και φάκελοι κοινοτικών έργων, οικοδομικών αδειών, οικονομικών στοιχείων, ακίνητης περιουσίας, εκλογικών θεμάτων, εκπαιδευτικών, συλλόγων

Δήμος Πυλήνης, Κοινότητα Δορβιτσάς

Aρχείο Κοινότητας Δορβιτσάς Δήμου Πυλήνης

  • GRGSA-AIT RLA. 23.1
  • Αρχείο
  • 1836-1990

Μητρώα Αρρένων, Πρακτικά και Αποφάσεις Κοινοτικού Συμβουλίου, Βιβλία Ληξιαρχείου και φάκελοι αλληλογραφίας ληξιαρχείου

Δήμος Πυλήνης, Κοινότητα Δορβιτσάς