Άγιοι Δέκα (Ηράκλειο)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Άγιοι Δέκα (Ηράκλειο)

Αντίστοιχοι όροι

Άγιοι Δέκα (Ηράκλειο)

Σχετικοί όροι

Άγιοι Δέκα (Ηράκλειο)

3 Αρχειακή περιγραφή results for Άγιοι Δέκα (Ηράκλειο)

3 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αγ. Δέκα

  • GR GRGSA-IRA EDU. 173
  • Αρχείο
  • 1899-1986

Μαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, Βιβλία πράξεων συλλόγου, Βιβλίο παιδαγωγικών συνεδρίων, Βιβλίο πράξεων διευθυντού, Βιβλίο αναρρωτικών αδειών, Βιβλία επιθεωρήσεως, Βιβλίο παιδαγωγικής βιβλιοθήκης, Βιβλίο υλικού, Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, Πρωτόκολλο εμπιστευτικής αλληλογραφίας, Βιβλίο διεκπεραιώσεως αλληλογραφίας, Βιβλίο δαμαλισμού, Βιβλία εμβολιασμού, Βιβλία πράξεων σχολικής εφορείας, Βιβλίο ταμείου, Βιβλίο εσόδων και εξόδων, Μαθητικά Συσσίτια, Βιβλίο ύλης, Αλληλογραφία, Διαφωτιστικό υλικό, Ημερολόγιο, προϋπολογισμοί -απολογισμοί, εκλογικά, Τίτλοι σπουδών και εγγραφής

Δημοτικό Σχολείο Αγίων Δέκα

Αρχείο Ιδιωτικού Γυμνασίου Αγ. Δέκα

  • GR GRGSA-IRA EDU. 58
  • Αρχείο
  • 1977-1979

Aντίγραφα Γενικού Eλέγχου, Άδεια Iδρύσεως και Λειτουργίας, Eκθέσεις Λειτουργίας, Διδακτικό Προσωπικό

Ιδιωτικό Γυμνάσιο Αγίων Δέκα