Άγιες Παρασκιές (Ηράκλειο)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Άγιες Παρασκιές (Ηράκλειο)

Αντίστοιχοι όροι

Άγιες Παρασκιές (Ηράκλειο)

Σχετικοί όροι

Άγιες Παρασκιές (Ηράκλειο)

1 Αρχειακή περιγραφή results for Άγιες Παρασκιές (Ηράκλειο)

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Συλλογή Παπα-Στεφάνου Προβατάκη

  • GRGSA-IAK COL038.01
  • Αρχείο
  • 1905 – 1910

Επιστολές Ελευθέριου Βενιζέλου προς Παπα – Στέφανο Προβατάκη, πρακτικά συνεδριάσεων Επαναστατικής Επιτροπής δήμου Αγ. Παρασκιών

Προβατάκης, Παπα-Στέφανος