Άγιος Γεώργιος Κραννώνος (Λάρισα)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Άγιος Γεώργιος Κραννώνος (Λάρισα)

Equivalent terms

Άγιος Γεώργιος Κραννώνος (Λάρισα)

Σχετικοί όροι

Άγιος Γεώργιος Κραννώνος (Λάρισα)

1 Αρχειακή περιγραφή results for Άγιος Γεώργιος Κραννώνος (Λάρισα)

1 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αγίου Γεωργίου Κραννώνος

  • GR GRGSA_LAR EDU039.01
  • Αρχείο
  • 1931 - 1985

Το αρχείο του Δημοτικού Σχολείου Αγ. Γεωργίου Κραννώνος καλύπτει τα έτη 1931 - 1985 και αποτελείται από 36 βιβλία, μαθητολόγια, βιβλία γενικού ελέγχου, βιβλία πράξεων κ.ά., καθώς και 9 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το υλικό του αρχείου είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

Δημοτικό Σχολείο Αγίου Γεωργίου (Λάρισα)