Άγιος Βλάσιος (Μαγνησία)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Άγιος Βλάσιος (Μαγνησία)

Equivalent terms

Άγιος Βλάσιος (Μαγνησία)

Σχετικοί όροι

Άγιος Βλάσιος (Μαγνησία)

4 Αρχειακή περιγραφή results for Άγιος Βλάσιος (Μαγνησία)

4 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο Μικτού Δημοτικού Σχολείου Αγίου Βλασίου

  • GRGSA-MAG EDU53.1
  • Αρχείο
  • 1909-1979

Βιβλία Πράξεων Διδασκόντων, Παρουσίας Προσωπικού, Επιθεωρήσεων, Διδαχθείσης Ύλης, Ατομικότητος μαθητών, Υγιεινής καταστάσεως μαθητών, Δαμαλισμού, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Βιβλία Σχολικής Εφορείας, Υλικού, Βιβλία Εφορείας Μαθητικού Συσσιτίου, Φάκελοι σχολείου (Τίτλοι Εγγραφής, Απολογισμοί, Αλληλογραφία)

Μικτό Δημοτικό Σχολείο Αγίου Βλασίου

Αρχείο Νυκτερινού Δημοτικού Σχολείου Αγίου Βλασίου

  • GRGSA-MAG EDU55
  • Αρχείο
  • 1954-1975

Γενικοί Έλεγχοι, Μαθητολόγιο, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Βιβλία Πράξεων Σχολικής Εφορείας, Ταμείου, Μητρώο Αγραμμάτων Αγίου Βλασίου, Φάκελοι Ενδεικτικών, Απολογισμών, Διαταγών

Νυκτερινό Δημοτικό Σχολείο Αγίου Βλασίου