Άγιος Παύλος (Θεσσαλονίκη)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Άγιος Παύλος (Θεσσαλονίκη)

Αντίστοιχοι όροι

Άγιος Παύλος (Θεσσαλονίκη)

Σχετικοί όροι

Άγιος Παύλος (Θεσσαλονίκη)

1 Αρχειακή περιγραφή results for Άγιος Παύλος (Θεσσαλονίκη)

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Κοινότητας Αγίου Παύλου Θεσσαλονίκης

  • MUN001
  • Αρχείο
  • 1934 - 1950

Διοικητικά όρια κοινότητας, συνοικισμοί, γενική απογραφή, δημόσια υγεία, εκπαιδευτικά, εκκλησιαστικά, οικονομικά.

Κοινότητα Αγ. Παύλου (Ν. Θεσσαλονίκης)