Άγιος Κοσμάς (Γρεβενά)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Άγιος Κοσμάς (Γρεβενά)

Αντίστοιχοι όροι

Άγιος Κοσμάς (Γρεβενά)

Σχετικοί όροι

Άγιος Κοσμάς (Γρεβενά)

2 Αρχειακή περιγραφή results for Άγιος Κοσμάς (Γρεβενά)

2 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Κοινότητας Αγίου Κοσμά (Γρεβενά)

  • MUN037.01
  • Αρχείο
  • 1862-2000

Απολογισμοί, έργα, μητρώο αρρένων, δημοτολόγιο, ΟΓΑ,γεωργοκτηνοτροφικά, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, πρακτικά αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου κ.ά..

Κοινότητα Αγίου Κοσμά (Γρεβενά)