Άγιος Βλάσιος (Θεσπρωτία)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Άγιος Βλάσιος (Θεσπρωτία)

Equivalent terms

Άγιος Βλάσιος (Θεσπρωτία)

Σχετικοί όροι

Άγιος Βλάσιος (Θεσπρωτία)

2 Αρχειακή περιγραφή results for Άγιος Βλάσιος (Θεσπρωτία)

2 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αγίου Βλασίου (Θεσπρωτία)

  • GR GRGSA-THE EDU.211
  • Αρχείο
  • 1945-1989

Μαθητολόγια, Μαθητολόγια Νυχτερινού Δημοτικού Σχολείου, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλίο περιουσίας Σχολείου, Βιβλίο Μητρώου και Προόδου (Αγίου Βλασίου-Καστρίου), Γενικοί Έλεγχοι

Δημοτικό Σχολείο Αγίου Βλασίου (Θεσπρωτία)