Άγιος Λουκάς (Εύβοια)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Άγιος Λουκάς (Εύβοια)

Equivalent terms

Άγιος Λουκάς (Εύβοια)

Σχετικοί όροι

Άγιος Λουκάς (Εύβοια)

1 Αρχειακή περιγραφή results for Άγιος Λουκάς (Εύβοια)

1 results directly related Exclude narrower terms

Σύμμεικτη συλλογή Αλέξανδρου Κοντόσταυλου και Αλέξανδρου Πάλλη (Κ83γ)

  • GRGSA-CA- COL027.58
  • Συλλογή
  • 1809-1908, 1896-1922

Συλλογή που περιλαμβάνει:

  1. Φακέλους του αρχείου Αλέξανδρου Κοντόσταυλου που περιέχουν έγγραφα για κτηματικές και εμπορικές υποθέσεις, μεταξύ των οποίων και η υπόθεση του χωριού Άγιος Λουκάς της Εύβοιας (τσιφλίκι του Κοντόσταυλου) και φάκελος του εμπορικού πλοίου "Αλέξανδρος".
  2. Τρεις (3) τόμοι, στα φύλλα των οποίων είναι επικολλημένες προσκλήσεις βασιλέων, πριγκίπων, δουκών και πρέσβεων προς τον πρώην διπλωματικό υπάλληλο Αλεξ. Πάλλη.

Κοντόσταυλος, Αλέξανδρος