Άγιος Στέφανος (Αττική)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Άγιος Στέφανος (Αττική)

Equivalent terms

Άγιος Στέφανος (Αττική)

Σχετικοί όροι

Άγιος Στέφανος (Αττική)

1 Αρχειακή περιγραφή results for Άγιος Στέφανος (Αττική)

1 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο Τοπικού Υποκαταστήματος Αγίου Στεφάνου Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.)

  • GRGSA-CSA- ADM117.01
  • Αρχείο
  • 1987 - 1992, 1994, 1998, 2000

Αρχειακό υλικό που αφορά τις διαδικασίες απονομής παροχών συνεπεία ατυχημάτων (εργατικά, τροχαία, εκτός εργασίας). Επίσης περιλαμβάνονται πρωτόκολλα αλληλογραφίας.

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τοπικό Υποκατάστημα Αγίου Στεφάνου