Άγιος Φλώρος (Μεσσηνία)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Άγιος Φλώρος (Μεσσηνία)

Equivalent terms

Άγιος Φλώρος (Μεσσηνία)

Σχετικοί όροι

Άγιος Φλώρος (Μεσσηνία)

2 Αρχειακή περιγραφή results for Άγιος Φλώρος (Μεσσηνία)

2 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο κοινότητας Αγίου Φλώρου

  • GRGSA-MES MUN019.01
  • Αρχείο
  • 1947-1998

Αρχείο κοινότητας Αγίου Φλώρου αποτελούμενο από:βιβλία πρακτικών και αποφάσεων κοινοτικού συμβουλίου (1952-1995), βιβλία αποφάσεων προέδρου (1951-1958), πρωτόκολλα αλληλογραφίας (1947-1950, 1953-1998), πρωτόκολλο αλληλογραφίας ληξιαρχείου (1960-1970).

Κοινότητα Αγίου Φλώρου