Άγιος Σεραφείμ (Καρδίτσα)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Άγιος Σεραφείμ (Καρδίτσα)

Αντίστοιχοι όροι

Άγιος Σεραφείμ (Καρδίτσα)

Σχετικοί όροι

Άγιος Σεραφείμ (Καρδίτσα)

1 Αρχειακή περιγραφή results for Άγιος Σεραφείμ (Καρδίτσα)

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αγίου Σεραφείμ

  • GRGSA-KAR EDU144.01
  • Αρχείο
  • 1961-1986

Μαθητολόγια, Βιβλία πραξεων, Πρωτόκολλο αλληλογραφίας σχολικής εφορείας, Πρωτόκολλο αλληλογραφίας, Βιβλίο ταμείου, τίτλοι σπουδών εγγραφέντων μαθητών

Δημοτικό Σχολείο Αγίου Σεραφείμ (Καρδίτσα)