Άγιος Σεραφείμ (Καρδίτσα)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Άγιος Σεραφείμ (Καρδίτσα)

Equivalent terms

Άγιος Σεραφείμ (Καρδίτσα)

Σχετικοί όροι

Άγιος Σεραφείμ (Καρδίτσα)

1 Αρχειακή περιγραφή results for Άγιος Σεραφείμ (Καρδίτσα)

1 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αγίου Σεραφείμ

  • GRGSA-KAR EDU144.01
  • Αρχείο
  • 1961-1986

Μαθητολόγια, Βιβλία πραξεων, Πρωτόκολλο αλληλογραφίας σχολικής εφορείας, Πρωτόκολλο αλληλογραφίας, Βιβλίο ταμείου, τίτλοι σπουδών εγγραφέντων μαθητών

Δημοτικό Σχολείο Αγίου Σεραφείμ (Καρδίτσα)