Αγία Τριάδα (Χανιά)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Αγία Τριάδα (Χανιά)

Αντίστοιχοι όροι

Αγία Τριάδα (Χανιά)

Σχετικοί όροι

Αγία Τριάδα (Χανιά)

1 Αρχειακή περιγραφή results for Αγία Τριάδα (Χανιά)

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αγίας Τριάδας Κισάμου

  • GRGSA-IAK EDU058.01
  • Αρχείο
  • 1904 - 1997

Μαθητολόγια, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, γενικοί έλεγχοι, βιβλίο διδαχθείσης ύλης, πρωτόκολλο αλληλογραφίας

Δημοτικό Σχολείο Αγίας Τριάδας Κισάμου