Αβδέλλα (Γρεβενά)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Αβδέλλα (Γρεβενά)

Αντίστοιχοι όροι

Αβδέλλα (Γρεβενά)

Σχετικοί όροι

Αβδέλλα (Γρεβενά)

1 Αρχειακή περιγραφή results for Αβδέλλα (Γρεβενά)

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο 53ου Συντάγματος της ΙΧ Μεραρχίας του Ελληνικού Στρατού

  • GRGSA_LAR COL010.01
  • Αρχείο
  • 1936 - 1960

Έγγραφα σχετικά με την ιστορία και τις μετακινήσεις του 53ου Συντάγματος κατά τα έτη 1943-1944., βιβλίο Ταμείου του Σχολείου Αβδέλλής (1936-1940) και έγγραφα της Κοινότητας Αβδέλλης (1952, 1960).

Ελληνικός Στρατός, ΙΧ Μεραρχία, 53ο Σύνταγμα