Αβία (Μεσσηνία)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Αβία (Μεσσηνία)

Αντίστοιχοι όροι

Αβία (Μεσσηνία)

Σχετικοί όροι

Αβία (Μεσσηνία)

3 Αρχειακή περιγραφή results for Αβία (Μεσσηνία)

3 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Διεύθυνσης Διοίκησης Οργάνωσης/Τμήματος Γραμματείας και Διοίκησης

  • GR GRGSA-MES ADM032.01
  • Αρχείο
  • 1955-1969, 1978-1991

Δημοτολόγια Δήμων και Κοινοτήτων του νομού Μεσσηνίας, ετών 1955-1969, (π.χ. Αβίας, Αβραμιού, Βαλύρας, Διαβολιτσίου, Καλαμάτας, Νέας Κορώνης κ.ά.). Αιτήσεις έκδοσης διαβατηρίων, ετών 1978-1991.

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μεσσηνίας, Διεύθυνση Διοίκησης Οργάνωσης, Τμήμα Γραμματείας και Διοίκησης

Αρχείο Ειρηνοδικείου Αβίας

  • GR GRGSA-MES JUS003.01
  • Αρχείο
  • 1891-1935

Πολιτικές εκθέσεις, αγωγές, πολιτικές αποφάσεις, πολιτικά πρακτικά, πολιτικές αποφάσεις και πολιτικά πρακτικά, αποφάσεις μικροδιαφορών, αποφάσεις εργατικών εξώσεων.

Ειρηνοδικείο Αβίας

Αρχείο Ειρηνοδικείου Αβίας

  • GR GRGSA-MES JUS003.02
  • Αρχείο
  • 1892-1898, 1936-1950

Πολιτικές εκθέσεις, πολιτικές αποφάσεις, πολιτικές αποφάσεις και πρακτικά, αποφάσεις και αγωγές μικροδιαφορών, πολιτικά πρακτικά και προτάσεις, ευρετήριο πολιτικών αποφάσεων, βιβλίο αποφάσεων επιτροπής διατιμήσεων.

Ειρηνοδικείο Αβίας