Αβραμιό (Μεσσηνία)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Αβραμιό (Μεσσηνία)

Αντίστοιχοι όροι

Αβραμιό (Μεσσηνία)

Σχετικοί όροι

Αβραμιό (Μεσσηνία)

1 Αρχειακή περιγραφή results for Αβραμιό (Μεσσηνία)

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Δημοτικού σχολείου Αβραμιού

  • GR GRGSA-MES EDU105.01
  • Αρχείο
  • 1909-1945

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, φάκελος με βεβαιώσεις κοινότητας Αβραμιού.

Δημοτικό σχολείο αρρένων - Δημοτικό σχολείο θηλέων - Δημοτικό σχολείο (μικτό) Αβραμιού