Αγγελοχώρι (Ημαθία)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Αγγελοχώρι (Ημαθία)

Αντίστοιχοι όροι

Αγγελοχώρι (Ημαθία)

Σχετικοί όροι

Αγγελοχώρι (Ημαθία)

3 Αρχειακή περιγραφή results for Αγγελοχώρι (Ημαθία)

3 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Γυμνασίου Αγγελοχωρίου

  • GR EDU004.01
  • Αρχείο
  • 1973-1979

Περιέχει : α) αντίγραφα Γενικού ελέγχου κατώτερου κύκλου Αγγελοχωρίου (1973-1975) και β) αντίγραφα Γενικού ελέγχου Γυμνασίου (1976-1979).

Γυμνάσιο Αγγελοχωρίου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αγγελοχωρίου

  • GR EDU067.01
  • Αρχείο
  • 1940-1960

Αποτελείται από τρεις θεματικές ενότητες και είναι τοποθετημένο σε ένα κουτί. Περιλαμβάνει: α) έξι Μαθητολόγια 1940-1960, β) δύο Βιβλία πιστοποιητικών σπουδών 1945-1960, γ) τέσσερις γενικούς ελέγχους 1944-1957.

Δημοτικό Σχολείο Αγγελοχωρίου

Αρχείο Ιδιωτικού Γυμνασίου Αγγελοχωρίου

  • GR EDU005.01
  • Αρχείο
  • 1956-1979

Περιέχει : α) τίτλους εγγραφής και τίτλους σπουδών, β) ενδεικτικά, αποδεικτικά, αποδεικτικά μετεγγραφής (Ημαθίας, Πέλλας, Καρδίτσας), γ) Ενδεικτικά Ιδιωτικού Λυκείου Αγγελοχωρίου και "Νέων Εκπαιδευτηρίων Βέροιας", δ) Απολυτήρια Δημοτικών Σχολείων με πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, διαβιβαστικά, καθώς και τίτλους διετούς φοίτησης, ε) αντίγραφα Γενικού ελέγχου και πράξεων προαγωγικών εξετάσεων (1958-1972)

Ιδιωτικό Γυμνάσιο Αγγελοχωρίου