Αγγίστα (Δράμα)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Αγγίστα (Δράμα)

Αντίστοιχοι όροι

Αγγίστα (Δράμα)

Σχετικοί όροι

Αγγίστα (Δράμα)

1 Αρχειακή περιγραφή results for Αγγίστα (Δράμα)

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Ιδιωτικού Γυμνασίου Παρανεστίου- Αγγίστας Θ. Πασχαλίδου

  • GRGSA-DRA EDU127.01
  • Αρχείο
  • 1955-1960

Βιβλίο Γενικού Ελέγχου, Βιβλίο Βοηθητικού Ειδικού Ελέγχου, Βιβλίο Ειδικού Ελέγχου, Μαθητολόγιο Γ/σίου Παρανεστίου-Αγγίστας, Πρωτόκολλο, Φάκελος Εισιτήριων Εξετάσεων Ιουλίου 1956-1957, Απορριφθέντες Εισαγωγικών Εξετάσεων, Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλίο Διδασκόμενης Ύλης Α΄ Τάξης, Φάκελος Εισερχόμενων Εγγράφων, Τίτλοι Εγγραφής Σπουδαστών

Ιδιωτικό Γυμνάσιο Παρανεστίου - Αγγίστας Θ. Πασχαλίδου