Αγριλές (Χανιά)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Αγριλές (Χανιά)

Αντίστοιχοι όροι

Αγριλές (Χανιά)

Σχετικοί όροι

Αγριλές (Χανιά)

1 Αρχειακή περιγραφή results for Αγριλές (Χανιά)

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αγριλέ

  • GRGSA-IAK EDU038.01
  • Αρχείο
  • 1961 - 1979

Μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλίο ύλης, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία αποθήκης τροφίμων

Δημοτικό Σχολείο Αγριλέ