Αρχείο Βγ - Αρχείο Βουλγαρικών Γυμνασίων Θεσσαλονίκης

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

Βγ

Τίτλος

Αρχείο Βουλγαρικών Γυμνασίων Θεσσαλονίκης

Ημερομηνία(ες)

  • 1889, 1892 - 1913 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

24 κουτιά με έγγραφα, έντυπα και κατάστιχα

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

(1881 - 1913)

Διοικητική ιστορία

Ιδρύθηκε το 1881. Λειτούργησε με την επίβλεψη της Βουλγαρικής Εξαρχίας. Έκλεισε το καλοκαίρι του 1913 με την έκρηξη του Β΄ Βαλκανικού πολέμου

Όνομα παραγωγού

(1880 - 1913)

Διοικητική ιστορία

Ιδρύθηκε το 1880. Λειτούργησε με την επίβλεψη της Βουλγαρικής Εξαρχίας. Έκλεισε το καλοκαίρι του 1913 με την έκρηξη του Β΄ Βαλκανικού πολέμου

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δεν υπάρχουν παραστατικά εισαγωγής. Παραδόθηκε προφανώς στην ΕΒΕ από τις ελληνικές αρχές μαζί με βιβλία της σχολικής βιβλιοθήκης. Ταυτίστηκε και ανασυγκροτήθηκε μεταξύ 2015-2019

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Μαθητολόγια, πρωτόκολλα, πρακτικά, βιβλία ύλης, λογιστικά και άλλα κατάστιχα, αιτήσεις, σημειώσεις, επιστολές, βεβαιώσεις και διάφορα έντυπα, έγγραφα της Εξαρχίας και βουλγαρικών σχολών ή κοινοτήτων της βορειότερης Μακεδονίας, υλικό για τη διαχείριση του μαθητικού οικοτροφείου, αρχείο μετεωρολογικών παρατηρήσεων κλπ. Τα περισσότερα είναι από το Γυμνάσιο Θηλέων και κυρίως μετά το 1900

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Αποσύρθηκαν ελάχιστα φθαρμένα πολλαπλά αντίτυπα εντύπων

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Αταξινόμητο. Έχουν καταταχτεί και καταγραφεί τα 42 κατάστιχα και το υλικό του μετεωρολογικού σταθμού

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Βουλγαρικά και σπανιότερα Τουρκικά, Γαλλικά, Ρωσικά κλπ. (κυρίως στα έντυπα)

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εκκρεμεί η ταξινόμηση λυτών εγγράφων και εντύπων

Εργαλείο έρευνας

Συνοπτικός προσωρινός κατάλογος (2019)

Πεδίο συμπληρωματικών πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Related descriptions

Σημείωση δημοσίευσης

П. Спасов, «Запазен архив на българските гимназии в Солун», Македонски преглед, 2 (2019), 98-142

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Σημεία πρόσβασης είδους

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

22/4/2020

Γραφή(ες)

Πηγές

Δελτίο περιγραφής Φορέα

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Μιχάλης Κοκολάκης

Πεδίο Πρόσκτησης