Αρχείο Ψ 67 - Αρχείο Σκιαδά

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

Ψ 67

Τίτλος

Αρχείο Σκιαδά

Ημερομηνία(ες)

  • 1909 - 1962 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

1 κουτί και 1 πρόσθετη θήκη (28 αριθμημένα χειρόγραφα και σύμμεικτοι φάκελοι)

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

(1889 - ;)

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Θεολόγος, μουσικός και ψάλτης από το Γεωργίτσι της Σπάρτης. Μόνασε στον Άθω νεαρός κι έγινε ιεροδιάκονος με το όνομα Γρηγόριος Ιβηρίτης. Από το 1909 ως το 1916 φοίτησε στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης, όπου έγραψε διατριβή για το διοικητικό σύστημα του Πατριαρχείου. Δίδαξε σε σχολεία στους Επιβάτες και την Αδριανούπολη και μετά το 1922 στη Νάξο, στην Ανδρίτσαινα, και στα Λεχαινά ως γυμνασιάρχης. Μετά το 1950 έζησε στην Αθήνα. Δημοσίευσε φυλλάδια για ζητήματα θρησκευτικά, εσχατολογικά και παραφιλολογικά.

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Αυτόγραφα της διατριβής του Σκιαδά (1916) και άλλα γραψίματα των σπουδών του στη Χάλκη· ανέκδοτο «Εγχειρίδιον Εμπειρικής Ψυχολογίας» του δασκάλου του Βασ. Αντωνιάδη· διάφοροι λόγοι, μελέτες, στίχοι και ψαλμωδίες (με έμμονες επικλήσεις στη Μεγάλη Ιδέα)· έντυπα του Σκιαδά με ιδιόχειρες προσθήκες, εκδοτικές αγγελίες και συναφή· μαθητικές εκθέσεις από τα Λεχαινά (1936 κε.)· μερικές προσωπικές επιστολές ή έγγραφα κ.ά.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Βάσει αυτοψίας έχει επιλεγεί και εισαχθεί στο Τμήμα Χειρογράφων κάπου ¼ του όγκου του υλικού (ιδίως τα παλιότερα και πιο πρωτότυπα ή ολοκληρωμένα)

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Ελληνικά

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συνοπτικός περιγραφικός κατάλογος (2020)

Πεδίο συμπληρωματικών πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Related descriptions

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Σημεία πρόσβασης είδους

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

17/7/2020

Γραφή(ες)

Πηγές

Δελτίο περιγραφής Φορέα

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Μιχάλης Κοκολάκης

Πεδίο Πρόσκτησης

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres