Μουσική, Βυζαντινή

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Μουσική, Βυζαντινή

Αντίστοιχοι όροι

Μουσική, Βυζαντινή

Σχετικοί όροι

Μουσική, Βυζαντινή

2 Αρχειακή περιγραφή results for Μουσική, Βυζαντινή

2 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Ζερβουδάκης, Γεώργιος

  • GR ELIA-MIET Α.Ε. 45/10
  • Αρχείο
  • 1931-1974

Σχέδια επιστολών, βιογραφικά σημειώματα, μουσικά έργα (χειρόγραφες και τυπωμένες παρτιτούρες).

Ζερβουδάκης, Γεώργιος

Μιστριώτη, οικογένεια (συλλογή) (Κ129)

  • GRGSA-CA- COL134.01
  • Αρχείο
  • 1822-1957

Συλλογή οικογένειας Μιστριώτη:
Δικαιοπρακτικά έγγραφα από την Κεφαλονιά.
Φύλλο της εφημεριδάς "Κεφαλληνία".
Έγγραφο της επί της Οικονομίας Γραμματείας.
Συλλογή εγγράφων του οπλαρχηγού Νικολάου Μερεντίτη.
Αγγελτήριο μνημόσυνου Ιω. Θ. Σέρρου.
Σπάραγμα (;) μουσικού χειρογράφου βυζαντινής παρασημαντικής.
Χειρόγραφο σημείωμα του Αστυνομικού Διοικητή Κυκλάδων που αφορά τους αμνηστευόμενους Λεωνίδα Χαρβαλιά και Νικόλαο Κεραντή.
Προσχέδιο ποιήματος Ν. Α. Τράκα.
Φάκελος προς Γεώργιο Κρέμο.
Έγγραφα οικογένειας Μιστριώτη
Έγγραφα εφέδρου Εμμ. Μιστριώτη, κ.ά.

Μιστριώτη, οικογένεια