Μουσική, Εκκλησιαστική

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Μουσική, Εκκλησιαστική

Αντίστοιχοι όροι

Μουσική, Εκκλησιαστική

Σχετικοί όροι

Μουσική, Εκκλησιαστική

3 Αρχειακή περιγραφή results for Μουσική, Εκκλησιαστική

3 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Γαρουφαλιάς, Κωνσταντίνος

  • GR ELIA-MIET Α.Ε. 510
  • Αρχείο
  • 1899-1965

Επαγγελματικά και προσωπικά έγγραφα, νομικά έγγραφα, επιστολές, τετράδια παρασημαντικής κ.ά.

Γαρουφαλιάς, Κωνσταντίνος

Γεωργακόπουλος, Παναγιώτης

  • GR ELIA-MIET Α.Ε. 553
  • Αρχείο
  • 1906-1957

Επαγγελματικά και προσωπικά έγγραφα, επιστολές, σελίδες παρασημαντικής κ.ά.

Γεωργακόπουλος, Παναγιώτης

Ζερβουδάκης, Γεώργιος

  • GR ELIA-MIET Α.Ε. 45/10
  • Αρχείο
  • 1931-1974

Σχέδια επιστολών, βιογραφικά σημειώματα, μουσικά έργα (χειρόγραφες και τυπωμένες παρτιτούρες).

Ζερβουδάκης, Γεώργιος