Αρχείο Φλ - Αρχείο Φιλήμονος (παραλειπόμενα)

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

Φλ

Τίτλος

Αρχείο Φιλήμονος (παραλειπόμενα)

Ημερομηνία(ες)

  • 1816-1869 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

1 κουτί

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

(1798; - 1874)

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Γεννήθηκε στην Πόλη και ήρθε στην Ελλάδα κατά τον Αγώνα ως γραμματικός του Δ. Υψηλάντη. Έγραψε το Δοκίμιον ιστορικόν περί της Φιλικής Εταιρείας (1834) και το Δοκίμιον ιστορικόν περί της Ελληνικής Επαναστάσεως, ενώ υπήρξε εκδότης της εφημ. «Αιών».

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Ιδιωτικά έγγραφα του Φιλήμονα, έγγραφα Π. Αναγνωστόπουλου, έντυπα αποδείξεων συνδρομών με υπογραφή Α. και Ν. Υψηλάντη (1/1/1821), τεσκερέδες επάρχου Τριπολιτσάς Κων. Ράδου (1825), λογαριασμοί, τελωνειακά και άλλα διάφορα Οθωνικής περιόδου.

Πιο αναλυτικά (από κατάλογο Λίνου Πολίτη):
Παραλειπόμενα του Αρχείου:
1.Διάφορα έγγραφα (Φλ 1-20)

  1. Διάφοροι λογαριασμοί (και Κουντουριωτών, Φιλήμονος, Φρουραρχείου, Π.Αναγνωστοπούλου;) (Φλ 21-151)
  2. Ιδιωτικά Φιλήμονος (Φλ 152-170)
  3. Διάφορα (Φλ 171-196)
  4. Έγγραφα Π. Αναγνωστοπούλου, φιλικού (Φλ 197-215)
  5. Βεβαιωτικά φλορινίων ολλανδικών (Φλ 216-294)
  6. Διάφοροι σημειώσεις (Φλ 295-476)
  7. “Τεσκερέδες” Φεβρουαρίου και Μαρτίου 1825 κ.ά. (χ.α)

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Ελληνικά, Γερμανικά

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Πεδίο συμπληρωματικών πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Related descriptions

Σημείωση δημοσίευσης

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Το μεγαλύτερο μέρος του κυρίου σώματος του Αρχείου Φιλήμονος βρίσκεται στο Αρχείο Α (Α 4307-9192 και ενδεχομένως και Α 9286-9352 και 9822-9829)

Σημείωση

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Σημεία πρόσβασης είδους

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

02/08/2019

Γραφή(ες)

Πηγές

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Πεδίο Πρόσκτησης

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες