Αρχείο ΑΑ - Αρχείο Αγωνιστών

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

ΑΑ

Τίτλος

Αρχείο Αγωνιστών

Ημερομηνία(ες)

  • 1821 - 1877 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

258 κουτιά, 32 κατάστιχα και 27 αριστεία κλπ. σε χωριστές συσκευασίες

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Διοικητική ιστορία

Η επιτροπή συστάθηκε το 1846 και ανασυστάθηκε το 1865, μετά την έξωση του Όθωνα. Έργο της ήταν να ελέγξει τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των αγωνιστών του ’21 και των οικογενειών τους, απονέμοντας ανάλογα βαθμούς, συντάξεις και αποζημιώσεις.

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Παραχωρήθηκε στην Εθνική Βιβλιοθήκη από το Υπουργείο Οικονομικών το 1903

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Κυρίως ατομικοί φάκελλοι των αγωνιστών με αιτήσεις και ποικίλα πιστοποιητικά για την ταυτότητα, τη δράση ή τις θυσίες τους (σε πολλές περιπτώσεις και πρωτότυπα έγγραφα του Αγώνα)· επίσης αλληλογραφία της Επιτροπής, πρακτικά, μητρώα κι ευρετήρια αξιωματικών, υπαξιωματικών, στρατιωτών, πολιτικών κλπ.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Ελληνικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Αγγλικά κλπ.

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Πεδίο συμπληρωματικών πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Related descriptions

Σημείωση δημοσίευσης

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Σημείωση

Σημείωση

Οι φάκελοι έχουν ψηφιοποιηθεί και στο μέλλον θα αναρτηθούν στο Διαδίκτυο

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Σημεία πρόσβασης είδους

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Πεδίο Πρόσκτησης

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες