Αρχείο ΑΑ - Αρχείο Αγωνιστών

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

ΑΑ

Τίτλος

Αρχείο Αγωνιστών

Ημερομηνία(ες)

  • 1821 - 1877 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

258 κουτιά, 32 κατάστιχα και 27 αριστεία κλπ. σε χωριστές συσκευασίες

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Διοικητική ιστορία

Η επιτροπή συστάθηκε το 1846 και ανασυστάθηκε το 1865, μετά την έξωση του Όθωνα. Έργο της ήταν να ελέγξει τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των αγωνιστών του ’21 και των οικογενειών τους, απονέμοντας ανάλογα βαθμούς, συντάξεις και αποζημιώσεις.

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Παραχωρήθηκε στην Εθνική Βιβλιοθήκη από το Υπουργείο Οικονομικών το 1903

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Κυρίως ατομικοί φάκελλοι των αγωνιστών με αιτήσεις και ποικίλα πιστοποιητικά για την ταυτότητα, τη δράση ή τις θυσίες τους (σε πολλές περιπτώσεις και πρωτότυπα έγγραφα του Αγώνα)· επίσης αλληλογραφία της Επιτροπής, πρακτικά, μητρώα κι ευρετήρια αξιωματικών, υπαξιωματικών, στρατιωτών, πολιτικών κλπ.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Ελληνικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Αγγλικά κλπ.

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Σημείωση δημοσίευσης

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Σημείωση

Σημείωση

Οι φάκελοι έχουν ψηφιοποιηθεί και στο μέλλον θα αναρτηθούν στο Διαδίκτυο

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Πεδίο Πρόσκτησης

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες