Αρχείο Α 4307-9192 - Αρχείο Φιλήμονος (κύριο σώμα)

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

Α 4307-9192

Τίτλος

Αρχείο Φιλήμονος (κύριο σώμα)

Ημερομηνία(ες)

  • 1770 - 1884 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

19 κουτιά (τα 2 μόνο εν μέρει)

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

(1798; - 1874)

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Γεννήθηκε στην Πόλη και ήρθε στην Ελλάδα κατά τον Αγώνα ως γραμματικός του Δ. Υψηλάντη. Έγραψε το Δοκίμιον ιστορικόν περί της Φιλικής Εταιρείας (1834) και το Δοκίμιον ιστορικόν περί της Ελληνικής Επαναστάσεως, ενώ υπήρξε εκδότης της εφημ. «Αιών».

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Επίσημα έγγραφα, επιστολές κλπ. του Αγώνα και υστερότερα από τα αρχεία των Δημ. Υψηλάντη, Διον. Ρώμα, Π. Αναγνωστόπουλου κ.ά., αρχείο του συνοικισμού των Χίων στον Πειραιά, βιογραφίες, διατριβές και απομνημονεύματα (Σπυρομίλιου κ.ά.), σχέδια για άρθρα και άλλα τεκμήρια των ιστορικών ερευνών του Φιλήμονα.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Ελληνικά, Ιταλικά, Γαλλικά, Τουρκικά κλπ.

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Πεδίο συμπληρωματικών πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Related descriptions

Σημείωση δημοσίευσης

Δ. Καμπούρογλου (επιμέλεια), Ιστορικόν Αρχείον Διονυσίου Ρώμα, Αθήνα 1901-1906

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Σημείωση

Βλ. και χωριστά δελτία «Παραλειπόμενων» και «Χειρόγραφων» του Φιλήμονα. Άλλο τμήμα του αρχείου Ρώμα είναι στα «Ποικίλα» (Α 10721 κε.). Μελετάται η αναλυτική καταγραφή του αρχείου

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Σημεία πρόσβασης είδους

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

18/09/2019

Γραφή(ες)

Πηγές

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες