Αρχείο Α 12772- 13436 - Αρχείο Σχινά-Αργυρόπουλου

Περιοχή αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης της ενότητας περιγραφής

Α 12772- 13436

Τίτλος

Αρχείο Σχινά-Αργυρόπουλου

Χρονολογία(ες)

  • 1767-1884 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής (ποσότητα, όγκος ή διαστάσεις)

7 θήκες (αριθμούνται 665 έγγραφα)

Περιοχή πλαισίου παραγωγής

Όνομα του παραγωγού

(1801 - 1857)

Βιογραφικό σημείωμα

Λόγιος, νομικός, υπουργός κατά την οθωνική περίοδο, από τους πρώτους καθηγητές της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και ο πρώτος πρύτανής του. Καταγόταν από φαναριώτικη οικογένεια που με την έναρξη της Επανάστασης διέφυγε στη Βεσσαραβία εξαιτίας των διωγμών. Στην Ελλάδα έφθασε το 1828 αναλαμβάνοντας διάφορα αξιώματα.

Όνομα του παραγωγού

(1809 - 1860)

Βιογραφικό σημείωμα

Ιστορικό της ενότητας περιγραφής

Διαδικασία πρόσκτησης

Περιοχή περιεχομένου και διάρθρωσης

Παρουσίαση περιεχομένου

Προσωπική και πολιτική αλληλογραφία, υπομνήματα διάφορα, αποφάσεις, εγκύκλιοι, πανεπιστημιακά κλπ.·(τα λίγα παλιότερα είναι των Μ. και Ι. Αργυρόπουλου, δραγουμάνων του Στόλου)

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες υλικού

Σύστημα ταξινόμησης

Περιοχή όρων πρόσβασης και χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα(ες) των τεκμηρίων

Αλφάβητο(α) των τεκμηρίων

Σημειώσεις για τη γλώσσα και γραφή των τεκμηρίων

Ελληνικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Αγγλικά κλπ.

Φυσικά χαρακτηριστικά και τεχνικές προϋποθέσεις

Εργαλεία έρευνας

Περιοχή συμπληρωματικών πηγών

Εντοπισμός πρωτοτύπων

Εντοπισμός αντιγράφων

Συμπληρωματικές πηγές / σχετικές ενότητες περιγραφής

Σχετιζόμενες περιγραφές

Σημείωση δημοσίευσης

Σημείωση δημοσίευσης

Δ. Ανδριτσάκη (επιμ.), Κατάλοιπα Κ. Σχινά – Π. Αργυρόπουλου: Κατάλογος, Αθήνα 1974 (αλλά μόνο για το τμήμα του αρχείου που βρίσκεται στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών)

Περιοχή παρατηρήσεων

Σημείωση

Εναλλακτικός(οί) κωδικός(οί) αναγνώρισης

Σημεία πρόσβασης

Θέματα

Τόποι

Ονόματα

Είδη

Περιοχή ελέγχου της περιγραφής

Κωδικός αναγνώρισης περιγραφής

Κωδικός αναγνώρισης του φορέα καθιέρωσης της εγγραφής

Κανόνες και/ή συμβάσεις

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης ή κατάργησης της περιγραφής

18/09/2019

Αλφάβητο(α)

Πηγές

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Περιοχή εισαγωγών

Σχετιζόμενα θέματα

Σχετιζόμενα φυσικά και νομικά πρόσωπα

Σχετιζόμενα είδη

Σχετιζόμενοι τόποι