Αρχείο Α 12772- 13436 - Αρχείο Σχινά-Αργυρόπουλου

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

Α 12772- 13436

Τίτλος

Αρχείο Σχινά-Αργυρόπουλου

Ημερομηνία(ες)

  • 1767-1884 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

7 θήκες (αριθμούνται 665 έγγραφα)

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

(1801 - 1857)

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Λόγιος, νομικός, υπουργός κατά την οθωνική περίοδο, από τους πρώτους καθηγητές της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και ο πρώτος πρύτανής του. Καταγόταν από φαναριώτικη οικογένεια που με την έναρξη της Επανάστασης διέφυγε στη Βεσσαραβία εξαιτίας των διωγμών. Στην Ελλάδα έφθασε το 1828 αναλαμβάνοντας διάφορα αξιώματα.

Όνομα παραγωγού

(1809 - 1860)

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Προσωπική και πολιτική αλληλογραφία, υπομνήματα διάφορα, αποφάσεις, εγκύκλιοι, πανεπιστημιακά κλπ.·(τα λίγα παλιότερα είναι των Μ. και Ι. Αργυρόπουλου, δραγουμάνων του Στόλου)

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Ελληνικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Αγγλικά κλπ.

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Πεδίο συμπληρωματικών πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σημείωση δημοσίευσης

Σημείωση δημοσίευσης

Δ. Ανδριτσάκη (επιμ.), Κατάλοιπα Κ. Σχινά – Π. Αργυρόπουλου: Κατάλογος, Αθήνα 1974 (αλλά μόνο για το τμήμα του αρχείου που βρίσκεται στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών)

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Σημεία πρόσβασης είδους

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

18/09/2019

Γραφή(ες)

Πηγές

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες