Αρχείο Α 9353-9821 - Αρχείο Μακρή

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

Α 9353-9821

Τίτλος

Αρχείο Μακρή

Ημερομηνία(ες)

  • 1820-1833 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

449 έγγραφα και ένας φάκελος με υστερότερα αντίγραφά τους

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

(1772-1841)

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Οπλαρχηγός από τη Γαβαλού της Αιτωλίας. Πριν το 1821 ήταν αρματολός του Ζυγού· πρωτοστάτησε στην ελευθέρωση της Αιτωλίας και διακρίθηκε στην πολιορκία του Μεσολογγιού.

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δωρεά στρατηγού Μακρή

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Επιστολές διαφόρων οπλαρχηγών, κατάλογοι, λογαριασμοί και άλλα έγγραφα (εν μέρει για την πολιορκία του Μεσολογγίου)

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Πεδίο συμπληρωματικών πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Related descriptions

Σημείωση δημοσίευσης

Σημείωση δημοσίευσης

Ν. Δ. Μακρής, Ιστορία του Μεσολογγίου, επιμ. Ε. Πρωτοψάλτη, Αθήνα 1957 («Απομνημονεύματα Αγωνιστών του ’21», τ. 19)

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Σημεία πρόσβασης είδους

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

18/09/2019

Γραφή(ες)

Πηγές

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες