Ανθρακωρυχεία - Κύμη

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Ανθρακωρυχεία - Κύμη

Αντίστοιχοι όροι

Ανθρακωρυχεία - Κύμη

Σχετικοί όροι

Ανθρακωρυχεία - Κύμη

1 Αρχειακή περιγραφή results for Ανθρακωρυχεία - Κύμη

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Στρατιωτικού Λογιστηρίου

  • GRGSA-CA- PAO007.03
  • Αρχείο
  • 1833 - 1863

Το αρχείο αποτελείται από υπομνήματα εσόδων/εξόδων με τα επισυναπτόμενα αποδεικτικά μισθοδοσίας, εκθέσεις επεξεργασίας των λογαριασμών, εκθέσεις παρατηρήσεων της επεξεργασίας των λογαριασμών, καταστάσεις αποδοχών, καταστάσεις εσόδων/εξόδων ανθρώπων και ιππονομής, καταστάσεις προκαταβολών, αποθέσεων και υπολοίπων ταμείου, καταστάσεις ενδυμάτων κ.α. υλικών, ονομαστικές καταστάσεις αξιωματικών, εκκαθαριστικούς λογαριασμούς πιστώσεων και χρεώσεων, απολογισμούς τριμηνίας/ έτους, υπομνήματα τροφοδοσίας/ οδοιπορίας/εξόδων μετακομίσεως σκευών/συντάξεων/δωρεών/ενοικίων, πρωτόκολλα ορκοδοσίας, διάφορα συμφωνητικά, εκθέσεις ποσοτήτων, βιβλιάρια ιματισμού. Επίσης, βιβλία εργασιών και ημερολόγια μισθοδοσίας και τροφοδοσίας των τεχνιτών του Οπλοστασίου του Σώματος του Πυροβολικού και των σκαπανέων του Σώματος Μηχανικού.

Υπουργείο Στρατιωτικών, Κεντρική Υπηρεσία (περιόδου Όθωνος), Στρατιωτικό Λογιστήριο