Ανθρακωρυχεία - Πελοπόννησος

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Ανθρακωρυχεία - Πελοπόννησος

Αντίστοιχοι όροι

Ανθρακωρυχεία - Πελοπόννησος

Σχετικοί όροι

Ανθρακωρυχεία - Πελοπόννησος

1 Αρχειακή περιγραφή results for Ανθρακωρυχεία - Πελοπόννησος

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Συλλογή Η. Κουλουκουντή - Δ. Βεζύρης & ΣΙΑ (Κ132)

  • GRGSA-CA- COL027.174
  • Συλλογή
  • 1871-1934

Συλλογή Η. Κουλουκουντή και Δ. Βεζύρη & ΣΙΑ:
Στοιχεία για τα λιγνιτωρυχεία Ανάφης και τα ανθρακωρυχεία Πελοποννήσου.
Υλικό που αφορά τη μεταλλευτική εταιρεία "Η Αντίπαρος": Καταστατικό της Εταιρείας του 1872, απόδειξη καταβολής χρημάτων στο Ταμείο της Μεταλλευτικής Εταιρείας και ΦΕΚ τχ. Β' 20 14-07-1903 "Περί εγκρίσεως του καταστατικού της εν Αθήναις Ανωνύμου Εμπορικής Εταιρείας "Νέα Αντίπαρος".
Διάγραμμα μεταλλείων χαλκού στη θέση Βρύσες Ανάφης (1871) που αγοράστηκε στην ίδια δημοπρασία.

Κουλουκουντής, Η. & Βεζύρης, Δ. & ΣΙΑ