Ανοικοδόμηση

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Ανοικοδόμηση

Αντίστοιχοι όροι

Ανοικοδόμηση

Σχετικοί όροι

Ανοικοδόμηση

1 Αρχειακή περιγραφή results for Ανοικοδόμηση

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Συλλογή Άγγελου Καλογερά (Κ233)

  • GRGSA-CA- COL085.01
  • Αρχείο
  • 1921-1983

Οικογενειακή αλληλογραφία του Άγγελου Καλογερά, πολιτικού μηχανικού και υφηγητή στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, υπηρεσιακά έγγραφα σχετικά με την αποστολή του Καλογερά το 1945 στη Γαλλία για μετεκπαίδευση σε νέες μεθόδους για ανοικοδόμηση κατεστραμμένων οικισμών, οικογενειακές και αναμνηστικές φωτογραφίες και αποκόμματα εφημερίδων.

Καλογεράς, Άγγελος