Ανθρωπιστικές επιστήμες

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Ανθρωπιστικές επιστήμες

Αντίστοιχοι όροι

Ανθρωπιστικές επιστήμες

Σχετικοί όροι

Ανθρωπιστικές επιστήμες

1 Αρχειακή περιγραφή results for Ανθρωπιστικές επιστήμες

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Φώτη Αποστολόπουλου

  • GR-ASKI- 0646
  • Αρχείο
  • 1966 - 1975
  • Τεκμήρια από την ακαδημαϊκή του δραστηριότητα και το ερευνητικό του έργο στο Παρίσι (χφ. σημειώσεις, προγράμματα, παραδόσεις μαθημάτων)
  • Έγγραφα του C.N.R.S (Centre National de la Recherche Scientifique
  • Δοκίμια και σχέδια βιβλίων
  • Έγγραφα σχετικά με την πολιτική δραστηριότητα του (ΚΚΕ, ΚΚΕεσ., ΕΔΑ Δυτικής Ευρώπης) και την αντιδικτατορική δράση στο εξωτερικό (έγγραφα φοιτητικών οργανώσεων και διεθνών οργανισμών)
  • Τεκμήρια της Ένωσης Ελλήνων Πανεπιστημιακών Δ. Ευρώπης

Αποστολόπουλος, Φώτης