Αντεπανάσταση 1923

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Αντεπανάσταση 1923

Αντίστοιχοι όροι

Αντεπανάσταση 1923

Σχετικοί όροι

Αντεπανάσταση 1923

1 Αρχειακή περιγραφή results for Αντεπανάσταση 1923

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Δημάκος, Μενέλαος

  • GR ELIA-MIET Α.Ε. 20/12
  • Αρχείο
  • 1914-1958

Στρατιωτικό βιβλιάριο, απονομή μεταλλίου για τη συμμετοχή του στους Βαλκανικούς πολέμους (1914), επιστολή 1ου τάγματος ευζώνων προς το μετοχικό ταμείο στρατού σχετικά με τον Δημάκο (1912), κοινοποίηση υπουργείου Εθνικής Αμύνης προς τις στρατιωτικές αρχές περί αποκαταστάσεως αξιωματικών (1944), απόσπασμα ημερησίας διαταγής Εφορείας Υλικού Πολέμου Αθηνών σχετικά με την αυτεπάγγελτο αποστρατεία του Δημάκου (1945).
Πιστοποιητικά θανάτου και έγγραφα απονομής σύνταξης (1958).
Φωτογραφίες.

Δημάκος, Μενέλαος