Αντιβασιλεία, 1968-1972 - Δαπάνες

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Αντιβασιλεία, 1968-1972 - Δαπάνες

Αντίστοιχοι όροι

Αντιβασιλεία, 1968-1972 - Δαπάνες

Σχετικοί όροι

Αντιβασιλεία, 1968-1972 - Δαπάνες

1 Αρχειακή περιγραφή results for Αντιβασιλεία, 1968-1972 - Δαπάνες

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Προεδρίας της Δημοκρατίας, Γραφείο Διοικητικών Υποθέσεων

  • Αρχείο
  • 1914 - 1990, κυρίως 1950 - 1990

Αλληλογραφία, νομοθετικά διατάγματα και συμβάσεις, θέματα προσωπικού, οικονομικά θέματα, έντυπα - βιβλία, αποκόμματα εφημερίδων, "Επιτροπή Γενικής Τεχνολογικής Εξελίξεως. Ομάς Μεταφορών", επιστολές και τηλεγραφήματα.

Προεδρία της Δημοκρατίας (1975-), Γραφείο Διοικητικών Υποθέσεων