Αντιβασιλεία, 1968-1972 - Εντάλματα πληρωμών

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Αντιβασιλεία, 1968-1972 - Εντάλματα πληρωμών

Αντίστοιχοι όροι

Αντιβασιλεία, 1968-1972 - Εντάλματα πληρωμών

Σχετικοί όροι

Αντιβασιλεία, 1968-1972 - Εντάλματα πληρωμών

1 Αρχειακή περιγραφή results for Αντιβασιλεία, 1968-1972 - Εντάλματα πληρωμών

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Προεδρίας της Δημοκρατίας, Γραφείο Οικονομικών Υποθέσεων

  • Αρχείο
  • κυρίως 1947 - 1980

Αλληλογραφία με αιτήματα πολιτών προς τα Ανάκτορα, βιβλία καταχώρησης χρηματικών ενταλμάτων, αρχιτεκτονικά σχέδια Προεδρικού Μεγάρου και Κήπου.

Προεδρία της Δημοκρατίας (1975-), Γραφείο Οικονομικών Υποθέσεων