Εκπαιδευτικοί - Απολύσεις

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Εκπαιδευτικοί - Απολύσεις

Αντίστοιχοι όροι

Εκπαιδευτικοί - Απολύσεις

Σχετικοί όροι

Εκπαιδευτικοί - Απολύσεις

1 Αρχειακή περιγραφή results for Εκπαιδευτικοί - Απολύσεις

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Συλλογή Ν. Φωκά (Κ130)

  • GRGSA-CA- COL139.01
  • Συλλογή
  • 1863-1928

Εξώδικο εμφανιστήριο Θηρεσίας Μπελέτη.
Πίνακας των ιδρυτών της Αναγνωστικής Εταιρείας Κερκύρας.
Επιστολή δημοδιδασκάλου προς τον Υπουργό Παιδείας σχετικά με την ανάκληση της απόλυσής του λόγω πολιτικών φρονημάτων.