Ιατρίδης, Ανδρέας

Πεδίο Αναγνώρισης

Τύπος της Οντότητας

Φυσικό Πρόσωπο

Καθιερωμένη μορφή του Ονόματος

Ιατρίδης, Ανδρέας

Παράλληλη μορφή(ες) του Ονόματος

Τυποποιημένη μορφή(ες) του ονόματος σύμφωνα με άλλους κανόνες

Άλλες μορφές του ονόματος

Κωδικοί αναγνώρισης για Συλλογικά Όργανα

Πεδίο περιγραφής

Ημερομηνίες της ύπαρξης

1908-1996

Ιστορικό/Βιογραφικό

Ο Ανδρέας Ιατρίδης (Πύργος, 1908 - Αθήνα, 1996), γιος του Βασιλείου, ήταν δικηγόρος και ασχολήθηκε με την διεύθυνση επιχειρήσεων. Πριν την Κατοχή δούλεψε στην Εταιρεία Γενικών Επιχειρήσεων “Η Συμβατική Α.Ε.” (1925-1928), και στην “Ελληνική Γενική Ηλεκτρική Εταιρεία A.E.G.” (1928-1942) (πρόκειται για την ελληνική αντιπροσωπεία της A.E.G.). Την περίοδο 1942-1944, με την ιδιότητά του ως ιδιαιτέρου γραμματέα του Walter Deter, εκπροσώπου της O.K.W. (Ανώτατη Διοίκηση Ενόπλων Δυνάμεων), στο συγκρότημα εταιρειών Μποδοσάκη-Αθανασιάδη, υπήρξε ουσιαστικά γενικός γραμματέας του συγκροτήματος. Τον Ιανουάριο του 1944, παραιτήθηκε διαφωνώντας με την αποστολή Ελλήνων ανέργων στην Γερμανία και ανέλαβε αντιστασιακή δράση. Μετά την Κατοχή εργάστηκε στην εταιρεία “Καραγιάννης και Σια Α.Ε.” (1945-1949) και μετείχε στην ίδρυση και διεύθυνση της εταιρείας Ηλεκτρομεταλλουργική (ΗΛΜΕ) (1946). Επίσης προσπάθησε να δημιουργήσει δικό του δίκτυο αντιπροσωπείας γερμανικών προϊόντων. Ενδιαφέρον είναι ότι ανέλαβε, για λογαριασμό της συζύγου του Deter, την υπόθεση της κατάσχεσης της περιουσίας του στην Ελλάδα. Το 1951 προσελήφθη στον Ε.Ο.Τ. ως διευθυντής Τουριστικής Οργανώσεως -η οποία μετονομάστηκε σε Διεύθυνση Εκμεταλλεύσεως Τουριστικών Εγκαταστάσεων-, όπου υπηρέτησε ως το 1967 οπότε απολύθηκε από το δικτατορικό καθεστώς.

Τοποθεσίες

Νομικό καθεστώς

Λειτουργίες, επάγγελμα και δραστηριότητες

Προέλευση των Καθιερωμένων Αποδόσεων

Εσωτερική δομή/γενεαλογία<

Γενικό πλαίσιο

Πεδίο σχέσεων

Access points area

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Occupations

Πεδίο ελέγχου

Authority record identifier

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Κατάσταση

Επίπεδο λεπτομέρειας

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Δελτίο περιγραφής ΕΛΙΑ Αθήνας

Σημειώσεις συντήρησης

  • Πρόχειρο

  • Εξαγωγή

  • EAC

Related subjects

Συνδεόμενες Τοποθεσίες