Ιστορία, Τοπική - Θήβα

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Ιστορία, Τοπική - Θήβα

Αντίστοιχοι όροι

Ιστορία, Τοπική - Θήβα

Σχετικοί όροι

Ιστορία, Τοπική - Θήβα

2 Αρχειακή περιγραφή results for Ιστορία, Τοπική - Θήβα

2 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

"Πραγματεία περί Θηβών" (Χφ151)

  • GRGSA-CA- MAN001.21
  • Αρχείο
  • 1841

Χειρόγραφο με μελέτη για την πόλη της Θήβας από τα χρόνια της Τουρκοκρατίας έως το 1841.

Αρχείο Λουκά Μπέλλου

  • GR-ASCSA GR GL LB 049
  • Αρχείο
  • 1870-1913

Το αρχείο του αποτελείται από ιατρικές πραγματείες, περιοδικά, λογιστικά κατάστιχα και σημειώσεις, έντυπες πραγματείες και άρθρα γλωσσολογικού ενδιαφέροντος (ελληνική και αλβανική γλώσσα), πολιτικές ομιλίες, επιστολές, ποιήματα, αλληλογραφία και φωτογραφίες. Το αρχείο επίσης περιλαμβάνει έναν τόμο στον οποίο έχουν δεθεί όλα τα τεύχη της εφημερίδας "Βοιωτία".

Μπέλλος, Λουκάς