Ιστορία, Τοπική - Ευρυτανία

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Ιστορία, Τοπική - Ευρυτανία

Αντίστοιχοι όροι

Ιστορία, Τοπική - Ευρυτανία

Σχετικοί όροι

Ιστορία, Τοπική - Ευρυτανία

1 Αρχειακή περιγραφή results for Ιστορία, Τοπική - Ευρυτανία

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Ευρυτανίας, έγγραφα (συλλογή) (Κ116β)

  • GRGSA-CA- ADM415.05
  • Αρχείο
  • 1940-1950

Συλλογή εγγράφων (σε αντίγραφα) των χρόνων της Κατοχής και του Εμφυλίου Πολέμου του Δασαρχείου Καρπενησίου, του Δήμου Καρπενησίου, των κοινοτήτων Βραγγιανών, Καρίτσας, Μυρίκης, Νεράιδας και του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Ευρυτανίας.

Νομαρχία Ευρυτανίας