Πρόσφυγες, Χιώτες

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Πρόσφυγες, Χιώτες

Αντίστοιχοι όροι

Πρόσφυγες, Χιώτες

Σχετικοί όροι

Πρόσφυγες, Χιώτες

1 Αρχειακή περιγραφή results for Πρόσφυγες, Χιώτες

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Συλλογή Ευτύχιου Βαγιονάκη (Κ46ε)

  • GRGSA-CA- COL151.01
  • Συλλογή
  • 1829-1861

Συλλογή του Ευτύχιου Βαγιονάκη που αποτελείται από:

  1. Τρία (3) δημόσια έγγραφα.
  2. Τρεις (3) λιθόγραφες εισηγήσεις προς τη Βουλή.
  3. Αποσπάσματα αποφάσεων και καταδηλώσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
  4. Σχέδια προκηρύξεων και ποιήματα αναφερόμενα στις εκλογές των Χίων στη Σύρο (1843).
  5. Ιδιωτικό αρχείο Μάμουκα, που περιλαμβάνει επιστολές και σχέδια επιστολών,
  6. Μικρό τμήμα αρχείου της εν Αθήναις Εταιρείας των Ωραίων Τεχνών.

Βαγιονάκης, Ευτύχιος