Εμφανίζει 14156 αποτελέσματα

Καθιερωμένη εγγραφή

2ο Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο Κομοτηνής

  • Νομικό Πρόσωπο

Το Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο (Τ.Ε.Λ.) ιδρύθηκε με το νόμο 1566/1985 και καταργήθηκε με το νόμο 2640/1998. Το 1998 δημιουργήθηκε το Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο (Τ.Ε.Ε.) με το νόμο 2640 και καταργήθηκε το 2006 με το νόμο 3475.

Αποτελέσματα 301 έως 400 από 14156